ผู้ปกครอง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 13 หลัก และเลขประจำตัวประชาชนบุตรของท่าน

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง 

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ

วิทยาเขตสงขลา 0 7431 7644
วิทยาเขตพัทลุง 0 7467 3206

เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น)

เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

เลขประจำตัวประชาชนบุตร