ผู้ปกครอง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 13 หลัก และเลขประจำตัวประชาชนบุตรของท่าน
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง


เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น)หมายเหตุ

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ

วิทยาเขตสงขลา 0 7431 7644
วิทยาเขตพัทลุง 0 7467 3206

- ข้อมูลผลการเรียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2566